Bitcoin louhinta - mistä on kyse?

Bitcoin, kuten suurin osa kryptovaluutoista, syntyy louhinnan seurauksena.

Kyseinen louhimisena, louhintana ja mainauksena tunnettu prosessi perustuu Bitcoin-verkossa tapahtuviin prosesseihin, joissa tietokoneet pitävät yllä bitcoinin laskennallista tehoa, ja joissa tietokoneensa bitcoin-louhintaverkkoon liittänyt saa prosessista palkkioksi bitcoin-virtuaalivaluuttaa.

Bitcoinien mainaus perustuu siis eräänlaiseen lohkoketjuteknologiaan, jossa yksittäiset tietokoneet ympäri maailmaa ratkaisevat matemaattisia arvoituksia väsymättä.

Tällaisten lohkoketjujen vahvuutena on ennen kaikkea turvallisuus, sillä lohkoketjuihin valjastetut tietokoneet suorittavat vain niille määriteltyjä prosesseja, jolloin hakkerointiyrityksistä tulee ennen kaikkea hyvin vaikeita ja hyökkääjälle jopa kalliita.

Tulemme tässä artikkelissa avaamaan bitcoin louhintaa pääperiaatteissaan ja kertomaan, miten myös sinä voit aloittaa bitcoin louhimisen. Lienee myös mainitsemisen arvoista kertoa, että bitcoin louhinta on Suomessa täysin laillista.

Louhintaohjeet

Ennen louhimisen aloittamista onkin paikallaan tarkistaa, mikäli edellytykset kannattavalle bitcoin louhinnalle täyttyvät.

Onko laitteisto kunnossa? Kuinka paljon bitcoineja tulee louhia, jotta hyöty peittoaa laitteiston sähkönkulutuksesta aiheutuvat kulut? Mainaukseen tarkoitetulta tietokoneelta edellytetään etenkin riittävän hyvää näytönohjainta.

Louhintamarkkinoiden kasvaessa markkinoille on tuotu myös erilaisia laitteistoja juuri bitcoin-louhintaa varten, joissa bitcoin louhintatapahtumat tapahtuvat joutuisammin vähäisemmällä sähkönkulutuksella.

Mahdollisen laitteiston hankintakuluja kannattaa verrata odotettuun hyötyyn.

Helpoin tapa aloittaa louhinta on ostaa mainauspaketteja Hashflaresta, jolloin ei tarvitse investoida omiin laitteisiin.

Kun laitteistokysymykset on huomioitu, tulee seuraavaksi valita sopiva bitcoin-lompakko.

Turvallisen bitcoin-lompakon valitseminen on ensisijaisen tärkeää jo ennen bitcoin louhintaprosessin aloittamista, jotta louhitut bitcoinit saadaan siirrettyä turvalliseen paikkaan saman tien.

Turvallinen keino säilyttää virtuaalivaluuttaa on offline-lompakko Ledger.

Seuraavaksi sinun tulee päättää, missä poolissa haluat bitcoinia louhia. Pooleja ovat esimerkiksi ensimmäisenä poolina itseään tituleeraava Slush Pool ja isoin pooli Ant Pool.

Mainaaminen on periaatteessa mahdollista myös poolin ulkopuolella, jolloin bitcoinin louhinta tapahtuu yksin, mutta tätä vaihtoehtoa ei juurikaan suositella, sillä tuloksia ei välttämättä ole odotettavissa ihan lähiaikoina.

Poolissa louhiminen kasvattaa tuloksia, sillä pooli on eräänlainen mainaajien “resurssiallas”, jossa bitcoinin louhijat osallistuvat yhdessä louhintaprosessiin asettaen omat louhintaresurssinsa likoon, jolloin mainaajien palkkio perustuu kunkin louhijan luovuttamien resurssien määrään.

Palkkio on siis työmäärän perusteella jaettava osuus löydetystä lohkoketjusta. Poolit ovat eräänlaisia mainaajien “työpaikkoja”, jonne bitcoinin louhijat luovat “worker”-tunnuksen, jotta osuutesi louhintaprosessissa voidaan todentaa. Poolit veloittavat pienen prosenttiosuuden tienesteistäsi, mutta yksinlouhimiseen verrattuna menoerä on kohtuullinen.

Kun olet rekisteröitynyt valitsemaasi pooliin, tulee sinun seuraavaksi ladata bitcoinin louhintaohjelma, johon vaikuttaa muun muassa käyttämäsi laitteisto. Markkinoiden suosituimpia louhintaohjelmia tällä hetkellä lienevät ainakin CGminer ja BFGmine.

Lähes kaikki louhimiseen tarkoitetut ohjelmat ovat onneksi ilmaisia.

Kun louhintaohjelma on löytynyt, tulee sinun asentaa se tietokoneellesi. Koska louhinta perustuu määrätyn ohjelman käskyjen seuraamiseen, tulee sinun mahdollisesti ladata louhintaohjelmiston yhteydessä batch-tiedosto ennen louhinnan aloittamista. Kun ohjelma on asennettu, tulee sinun rekisteröidä louhintaohjelmaan worker-nimesi, jonka löydät poolistasi, jonne aiemmin rekisteröidyit. Lisäksi louhintaohjelmaan täytyy rekisteröidä se näytönohjain, jolla louhiminen halutaan suorittaa.

Tarkastuslista bitcoin-louhimista suunnittelevalle:

Hinta

Mikä on siis louhintaprosessin todellinen hinta? Vaikka bitcoinin louhimisen voisi äkkiseltään kuvitella mukavana lisätulona, on todellisuus se, että mainausta kannattaa harkita vasta, kun louhinnan hyötysuhde kulutettuun sähköön ja laitteistokustannuksiin on laskettu.

Kun louhijan palkka määrittyy louhijan osallistumisosuudesta louhintaprosessiin ja louhintakoneen tehokkuus ratkaisee, ei liikkeelle kannata lähteä tehottomalla laitteistolla ja kalliilla sähkösopimuksella.

Myös bitcoinin louhintaa kannattaa ajatella eräänlaisena sijoituksena: vaikka louhintakoneet eivät ole ihan ilmaisia, oletetaan sen maksavan itsensä takaisin kuukausien tai noin vuoden kuluessa.

Jos oletuksena on, että bitcoin on kryptovaluuttana kelpo arvonsäilyttäjä ja jopa kasvattaja, voi bitcoinin louhinta olla hyvä sijoitus, kun edellytyksenä on kunnollinen laitteisto ja edullinen sähkösopimus tai onnekkaassa tapauksessa jopa ilmainen sähkö.

Bitcoinin louhintaa ei kannata missään tapauksessa rinnastaa nopeaan rikastumiseen, vaan korkeintaan vakaaseen sivutuloon, kun kannattavuuslaskelmat on tehty ja todellinen louhinta hinta kartoitettu.

Tuotto

Entä millainen on louhinnan tuotto? Kuten aiemmin sivuttiin, louhinnan tuotto-osuus riippuu pitkälti omasta panoksesta poolissa.

Tuotto-osuuden maksimointi edellyttää louhintatehokkuuden maksimointia ja resurssien, kuten sähkönkulutuksen minimointia. Tuotto-osuuksien laskeminen kynällä paperille on mahdollista, jokseenkin aikaa vievää.

Voit arvioida bitcoin-louhinnan tuotto-osuuksia Cryptocomparen laskurilla.

Louhintakone

Jotta louhimisesta saatu hyöty olisi maksimaalinen, tulee bitcoin louhintalaitteiston olla kunnossa. Siinä missä aiempina vuosina bitcoineja louhittiin ylimääräisillä vanhoilla tietokoneilla ja näytönohjaimilla, on alan kiristynyt kilpailu johtanut erityisten louhintakoneiden käyttöönottoon louhintaprosessien laskentatehon kasvattamiseksi maksimiin.

Louhintakoneita myydään kolmen kategorian alla: koneita liikkuu markkinoilla nimillä GPU ja CPU, FPGA ja ASIC.

GPU:lla viitataan tietokoneesi näytönohjaimen avulla tapahtuvaan louhintaan, ja CPU:lla puolestaan prosessorin avulla tapahtuvaan mainaukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hyvän pelitietokoneen näytönohjainta voisi hyödyntää myös bitcoin-louhinnassa. Valitettavasti tehokkaammat ratkaisut ovat suurelta osin ajaneet GPU-louhinnan ohitse.

Alan uusimpia lisäyksiä ovat etenkin FPGA- (Field-programmable gate array) ja ASIC-louhintakoneet (application-specific integrated circuit), jotka on kehitetty nimenomaan kryptovaluuttojen louhintaa varten, jolloin bitcoin louhinnassa saavutetaan maksimaalinen tehokkuus minimikulutuksella.