Mikä on Blockchain?

Blockchain (suomeksi lohkoketju) on koko maailman kanssa jaettu tietokanta.

Sivu (Block), joka sisältää merkittäviä tietoja (esim. rahan siirto) lisätään kansioon (Chain) muodostaen tietokannan (Blockchain).

Havainnollistamaan Blockchain, kuvitellaan 10 ihmisen verkosto.

Jokaisella on edessään tyhjä kansio sekä tyhjä paperi. Aina, kun joku tekee jotain merkittävää verkostossa, kuten siirtää rahaa, siitä ilmoitetaan jokaiselle verkostossa.

Jokainen verkostossa oleva tekee tyhjälle paperille merkinnän jokaisesta ilmoituksesta aina siihen asti, kun paperi tulee täyteen.

Blockchain teknologia

Papereiden tullessa täyteen, jokainen sinetöi paperinsa sisällön ratkaisemalla matemaattisen arvoituksen.

Matemaattisen arvoituksen ratkaiseminen varmentaa, että jokaisella on papereilla täysin sama sisältö ja varmistaa ettei paperin sisältöä voi enää koskaan muokata.

Henkilö, joka sinetöi paperinsa ensimmäisenä saa palkkioksi jonkin määrän virtuaalivaluuttaa. Sinetöinnin jälkeen paperi lisätään kansioon ja eteen tulee uusi, tyhjä paperi – ja tämä silmukka jatkuu ikuisesti.

Blockchain-teknologia

Blockchain-teknologian ominaisuudet ovat:

Blockchain-teknologia kehitettiin noin vuonna 2008 alunperin mahdollistamaan virtuaalivaluutta bitcoin.

Blockchainin ja bitcoinin keksi nimimerkillä Satoshi Nakamoto itseään kutsuva henkilö tai ryhmä.

Nakamoton visio virtuaalivaluutan keskimisen taustalla oli rahan desentralisointi, eli rahan hallinnan siirtäminen koko maailman yhteisomistukseen.

Nakamoto ei alkuperäisessä tutkimuksessaan käsitellyt Blockchainin sittemmin keksittyjä muita, potentiaalisesti, maailmaa mullistavia käyttötarkoituksia, joista muutamaa käsitellään seuraavissa kappaleissa.

Esimerkki Blockchainin käyttämisestä (pankkiautomaatti)

Mietitään käytännön esimerkkinä pankkiautomaattia.

Jokainen automaatti on jonkun pankin omistama, mutta automaatissa voi yleensä käyttää monen eri pankin korttia.

Pankin on kuitenkin otettava automaattiin monimutkainen, pääosin VISA:n tarjoama systeemi tätä varten. Näin keskitetty taho, esimerkiksi VISA, omistaa tietokannan ja prosessoi transaktit.

Tämä monopoliasema, jonka VISA ja kaverit ovat saaneet on kuitenkin problemaattinen niin pankkien kuin kuluttajien näkökulmasta.

Pankkeja muun muassa ohjaillaan automaattinostoista perittäviin hintoihin liittyen, jotka taas heijastuvat kuluttajiin korkeampina kustannuksina.

Epäreilun markkinatilanteen tiimoilta onkin pahoitettu mieltä useampaan otteeseen, joista voi lukea lisää täältä.

Blockchainia hyödyntämällä pankki voisi liittyä jaettuun tietokantaan, ja kaikki tietokantaan liittyneet pankit voisivat tarjota automaattinostoja toistensa korteilla ilman välikäsiä ja ilman sen tuomia kustannuksia tai rajoituksia.

Blockchain yhteensovittaisi kaikkien maailman pankkien erilaiset kortit.

Mihin Blockchainia voi käyttää?

  1. Älysopimukset. Blockchainia hyödyntäen voidaan tehdä sopimus, joka toteutuu automaattisesti tiettyjen asetettujen ehtojen täytyttyä, eli niin sanottuja älysopimuksia. Avoimeen lähdekoodiin perustuva Blockchain-projekti Ethereum on alunperin kehitetty tätä käyttöä varten.
  2. Rahansiirto ilman välikäsiä. Blockchain-teknologia avaa mahdollisuuden siirtää toiselle rahaa ilman pankkeja tai muita instituutioita. Esimerkki tämän hyödyntämisestä on OpenBazaar -markkinapaikka, jossa voit ostaa ja myydä tavaraa ilman rahansiirtokuluja.
  3. Joukkorahoitus. Suosio OP-Joukkorahoituksen ja Groundfunding kaltaisissa joukkorahoituspaikoissa on osoittanut, että sijoittajat osallistuvat ja ottavat mielellään kantaa mihin kohteeseen tulisi sijoittaa. Blockchain voi viedä joukkorahoituksen askeleen pidemmälle. Kuvittele investointipääoma, jossa jokainen mukaan lähtenyt sijoittaja voi suhteessa sijoittamaansa summaan – älysopimuksia hyödyntäen – äänestää mitkä sijoituskohteet hyväksyä ja mitkä hylätä.
  4. Äänestäminen. Äänestämisestä, esimerkiksi vaaleissa, voidaan teknologiaa hyödyntäen tehdä täysin läpinäkyvää ja jokaisen varmistettavissa olevaa.
  5. Tuotteen tai palvelun auditointi. Englantilainen Provenance yritys julkaisi pilottiohjelman, joka tarkistaa, että Japanissa ravintoloiden tarjoama kala sushissa on tuotettu kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Blockchainin avulla on tähän tyyliin mahdollista auditoida, että yritys lunastaa eettiset ja muut lupauksensa.
  6. Dokumenttien säilytys. Jaettu tietokanta (Blockchain) varmistaa, että dokumentit eivät ikinä häviä eikä niitä ole mahdollista hakkeroida.
  7. Immateriaalioikeuksien suojaus. Muusikot, elokuvien tekijät ja muut meille mahtavaa sisältöä tuottavat eivät valitettavasti aina saa heille kuuluvia tuottojaan sisällön helpon jakamisen vuoksi. Blockchain uudistaa digitaalisen sisällön levityksen, poistaen mahdollisuuden sisällön kopiointiin tai edelleenlähettämiseen.
  8. Esineiden internet (Internet of Things). Esineiden automaattinen etähallinta mahdollistuu älysopimuksia hyödyntäen. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa esimerkiksi varaston automaattista lämmön tai tietyn ilman kosteuden säilyttämistö.
  9. Identiteetin suojaaminen ja varmentaminen. Blockchain tarjoaa tehostettuja keinoja varmentaa kuka olet, mikä erityisesti netissä rahan siirtoon liittyvissä asioissa on päivä päivältä tärkeämpää. Kukaan eikä mikään taho voi muokata tai poistaa Blockchain-tietokantaan tallennettuja transaktioita.
  10. Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen. Finanssipalveluita tarjoavan on tehtävä hyvin aikaa vievä prosessi asiakkaan tunnistamiseen ja tuntemiseen Finanssitalot voivat hyödyntää edellisessä kohdassa mainittua identiteetin varmentamista nopeuttaen prosessia ja samalla tehden siitä turvallisemman.