Kryptovaluuttojen forkit – hard fork ja soft fork

Kryptovaluutoista puhuttaessa voi törmätä sanaan fork. Tässä artikkelissa käymme aihetta kattavasti läpi ja artikkelin lopussa ymmärrät hyvin mitä kryptovaluuttojen forkit ovat, miten ne toimivat ja kuinka ne vaikuttavat kryptovaluuttojen toimintaan ja ominaisuuksiin. Tämä tieto on varsin oleellista etenkin kryptovaluuttasijoittajille kuin myös sijoittamisesta kiinnostuneille.

Tieto auttaa ymmärtämään paremmin kryptovaluuttojen teknologiaa, koska kryptovaluuttojen forkit määrittelevät hyvin suuresti eri kryptovaluuttojen toimintaa ja kehitystä.

86% prosenttia piensijoittajista menettää rahaa sijoittaessaan tämän tarjoajan hinnanerosopimuksiin. Kannattaakin miettiä, onko sinulla varaa ottaa suuri riski rahojesi menettämisestä.

Sisällysluettelo

Lohkoketjun toiminta pähkinänkuoressa

Käydään ensin lyhyesti läpi lohkoketjuteknologian toimintaa, koska se on pääroolissa kryptovaluutoissa.

Lohkoketjun toiminnan ymmärtämisen tulisi olla selvää kryptovaluuttasijoittajalle ja kryptovaluuttojen käyttäjille, koska ymmärryksen avulla voi tiedostaa paremmin miten oma sijoitus tai käyttökohde käytännössä toimii. Lohkoketjuteknologian ymmärtäminen on tärkeää myös senkin kannalta, että voi paremmin ymmärtää mitä kryptovaluuttojen forkeilla tarkoitetaan.

 

Lohkoketjun toiminta

Lohkoketjut muodostuvat nimensä mukaisesti useista eri lohkoista. Nämä lohkot ovat kiinnittyneet toisiinsa erittäin monimutkaisen algoritmin eli salauskoodin avulla, joka estää lohkoketjujen muokkaamista kiinnittymisen jälkeen.

Lohkoketjujen ylläpitäjät ovat louhijoita, joka tarkoittaa käytännössä erittäin tehokkaita louhintatietokoneita, jotka on suunniteltu varta vasten louhintatyötä varten. Näitä louhintatietokoneita on valtava määrä ympäri maailmaa, jotka kaikki pyrkivät ratkaisemaan vaikeaa matemaattista koodia. Kun joku näistä louhintatietokoneista onnistuu ratkaisemaan matemaattisen koodin, saa tietokone louhittua uuden lohkon, joka yhdistyy kryptovaluutan lohkoketjuun. Palkkioksi tästä onnistuneesta louhinnasta louhija saa tietyn määrän kyseistä kryptovaluuttaa. Suurin osa olemassa olevista kryptovaluutoista syntyvät juurikin näin louhimalla (eivät kuitenkaan kaikki).

Nodet - verkon ylläpitäjät

Lohkoketjuteknologiassa kaikki se data, jota lohkot sisältävät, on tallennettu nodelle eli verkkoa ylläpitävälle ja pyörittävälle palvelimelle. Nämä nodet toimivat välittäjinä lohkoketjussa tapahtuville siirroille ja vie ne eteenpäin louhittaviksi ja tallentavat samalla tietoa lohkoketjuun.

Lohkoketju onkin kuin eräänlainen verkko, jossa nodet ylläpitävät verkkoa ja ovat yhteydessä toisiinsa. Nodeja voi olla jopa kymmeniä tuhansia.

Kryptovaluuttojen forkit

Kryptovaluuttojen forkit tarkoittavat eräänlaisia ohjelmistopäivityksiä, joiden avulla voidaan tehdä muutoksia kryptovaluutassa, jos siinä huomataan jotain, jota halutaan muuttaa tai jos esimerkiksi halutaan parantaa kryptovaluutan turvallisuutta tai lisätä uusia ominaisuuksia. Tällaiset muutokset ovat mahdollisia vain forkeilla.

Forkeilla voidaan muokata pelkästään aiemmin mainittujen nodejen toimintaa, jotka ylläpitävät kryptovaluutan verkkoa.

Hard fork ja Soft fork

Hard fork

Forkit voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan; hard forkit ja soft forkit. Hard fork tarkoittaa nimensä mukaisesti radikaalimpaa muokkausta nodeissa, jolloin uusi versio ei enää sovi yhteen vanhan lohkoketjun kanssa eikä se hyväksy vanhan lohkoketjun versiota ylläpitämiä nodeja. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hard fork päivitys johtaa aina lohkoketjun jakaantumiseen. Hard fork päivityksessä yhtenä ehtona onkin usein se, että päivityksessä on mukana tietty määrä nodeja, jotta päivitys voidaan toteuttaa. Kun päivitys on toteutettu ja muutokset astuvat voimaan, louhijat lähtevät louhimaan uutta haaraa ja vanha haara jätetään käyttämättä ja se kuolee pois. Muutos tehdään usein sovussa kaikkien kesken, mutta joskus hajaantumisessa voi olla taustalla kiistaa ja hard fork päivityksestä johtuva kryptovaluutan hajaantuminen voi johtaa uusien kryptovaluuttojen syntymiseen. Näin kävi esimerkiksi Ripplen kohdalla josta syntyi Stellar Lumens.

Kryptovaluuttojen hard forkit vaikuttavat usein kryptovaluutan kurssiin, koska kryptovaluutassa tehdyt päivitykset voivat muuttaa radikaalisti kryptovaluutan ominaisuuksia ja toimintaa. Kryptovaluuttasijoittajan on hyvä olla tietoinen, että hänellä on sijoittajana mahdollisuus saada kryptovaluutan hard forkin seurauksena vanhasta kryptovaluuttalohkosta uudelleen forkattua kryptovaluuttaa ilmaiseksi. Tällaisessa tilanteessa ehtona on vain se, että sijoittaja omistaa kyseistä kryptovaluuttaa lompakossa, joka tukee myös uutta, forkattua kryptovaluuttaa.

Tunnettuja kryptovaluuttojen hard forkeja ovat mm. Ethereum, Bitcoin Cash, Stellar Lumens, Bitcoin SV.

Soft forkit

Soft forkit ovat nimensä mukaisesti hieman kevyempiä päivityksiä, joissa uuden päivityksen käyttöönotto ei ole pakollista, vaan vapaaehtoista ja se toimii niin vanhan kuin uuden version kanssa. Soft forkissa ei myöskään tapahdu haarautumista, vaan sen avulla tehdään kevyitä päivityksiä lohkoketjuun, joka ei voi johtaa uusien kryptovaluuttojen kehittymiseen tai lohkoketjujen jakaantumiseen. Tällaisessa tilanteessa vanhat lohkot sopivat yhteen vielä päivityksen jälkeenkin toisin kuin hard forkissa.

Eli molempien nimien perusteella voi päätellä millaista päivitystä kryptovaluutassa tehdään; hard fork johtaa aina lohkoketjun jakaantumiseen ja soft fork on ns. kevyt päivitys kryptovaluutan ominaisuuksissa.

Forkien tavoitteena on kehittää kryptovaluuttojen ominaisuuksia ja parantaa niiden turvallisuutta sekä käytettävyyttä eli jos miettii omaa tietokonetta, on forkit hieman kuin päivityksiä, joita tietokoneesi ilmoittaa aina ajoittain olevan saatavilla, joiden avulla tietokoneesi päivittyy ja se voi tarjota sinulle parempaa käytettävyyttä ja uusia ominaisuuksia joista voi olla sinulle hyötyä.

Virtuaalivaluutta.com suosittelee

5/5

Vastuuvapaus: 86% piensijoittajista menettää rahaa sijoittaessaan tämän tarjoajan hinnanerosopimuksiin. Kannattaakin miettiä, onko sinulla varaa ottaa suuri riski rahojesi menettämisestä. Plus500CY Ltd on CySEC:n valtuuttama ja sääntelemä (#250/14)