Mitä DeFi tarkoittaa?

Defi on lyhenne englanninkielisistä sanoista Decentralized Finance, joka tarkoittaa finanssimaailman hajautettuja rahoituspalvelusovelluksia.

Tällä hetkellä DeFi-palvelut kytkeytyvät vahvasti Ethereumiin, vaikka oikeasti DeFi-palvelut voivat olla täysin alustariippumattomia. Tämä onkin hyvä ymmärtää heti kirjoituksen alussa.

Syventymällä tähän artikkeliin opit tarkemmin ymmärtämään mitä DeFi-palvelut ovat, miten ne toimivat ja miksi DeFi-palvelut kytkeytyvät tällä hetkellä vahvasti juuri Ethereumiin. Jatka lukemista. 

Sisällysluettelo

Mitä DeFi tarkoittaa?

Siinä missä CeFi eli Centralized Finances (keskitetyt rahoituspalvelut) ovat jonkin tietyn valtion tai tahon hallinnoimana, DeFi on täysin CeFi:n vastakohta. 

Jokainen DeFi-palvelu onkin valitun ohjelmointialustan lohkoketjun päälle luotu hajautettu sovellus eli DAPP (lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista decentralized application). Lohkoketjuteknologia on DeFi-palvelujen kannalta välttämätön, koska ilman lohkoketjuteknologiaa DeFi-palvelujen tuottaminen olisi täysin mahdotonta. 

Lohkoketjun päälle luotu hajautettu sovellus koostuu automatisoidusta koodista eli älysopimuksista, joiden mukaan palvelu toimii. Palvelun säännöt laaditaan infrastruktuurin luomisen yhteydessä ja ne syötetään ohjelmointialustalle, jonka jälkeen säännöistä tulee muuttumattomia. Tämän jälkeen DeFi-palvelun käyttäminen tapahtuu automatisoidusti laadittujen sääntöjen eli älysopimusten mukaisesti. Jatkossa DeFi-palvelun päätehtäväksi jääkin varmistaa, että sopimuksen molemmat osapuolet noudattavat laadittuja sääntöjä.

Käytännössä DeFi-palvelut kattaisivat kaikki sellaiset palvelut, joita tällä hetkellä on saatavilla perinteisten pankkijärjestelmien kautta. Erona on vain se, että kehittyneemmät DeFi-palvelut toimivat hajautetusti ympäri maailmaa, jolloin niiden toiminta ja saavutettavuus on huomattavasti tehokkaampaa ja laajempaa kuin tähän mennessä käyttämämme järjestelmä.

Miten DeFi-palvelut rakentuvat ja toimivat?

Alla olevien kappaleiden avulla opit ymmärtämään miten DeFi-palvelut teknisesti rakentuvat ja toimivat. 

 

1. Tarvitaan alusta, jolle DeFi-palvelu luodaan 

Jotta DeFi-palveluja voidaan luoda, tarvitaan ensin ohjelmointialusta, jonka päälle DeFi-palvelu rakennetaan. Tässä kohtaa Ethereum ja muut lohkoketjuun perustuvat ohjelmointialustat astuvat kehiin.

Syy, miksi DeFi-palvelut pohjautuvat tällä hetkellä vahvasti juuri Ethereumiin on se, että Ethereum on kaikista suurin ja tunnetuin ohjelmointialusta, joka hallitsee hajautettujen sovellusten kehittämisen alaa. Samankaltaisia ohjelmointialustoja on toki olemassa monia muitakin, mutta tällä hetkellä Ethereum on selkeästi ykkönen.

Koska Ethereumilla on vahva ykkössija ohjelmointialustojen maailmassa, vetää se puoleensa suurimman osan yhtiöistä ja projekteista, jotka haluavat luoda DeFi-palveluja. Ethereumin vahva ykkössija vaikeuttaa muiden ohjelmointialustojen esiin nousua ja kasvua, koska tällä hetkellä ne jäävät selkeästi Ethereumin varjoon.

Toki Ethereumillakin on omat heikkoutensa ja yksi suurin heikkous on ehdottomasti sen vanhahko teknologia. Onhan Ethereum jo kohta 8 vuotta vanha. Teknologiamaailmassa tämä on pitkä ikä.

Ethereumin kehittyneempää 2.0 versiota odotetaankin jo kuin kuuta nousevaa. Valitettavasti tällä hetkellä tarkkaa julkaisuajankohtaa ei ole vielä saatavilla. Julkaisu voi tapahtua tänä vuonna tai vasta muutamien vuosien kuluttua. Riippuu hyvin paljon siitä, miten Ethereum 2.0 version kehitys etenee.

DeFi-palveluiden yleistyminen Ethereumin alustalla on ruuhkauttanut Ethereumin lohkoketjun ja johtanut siirtojen valtavaan nousuun.

2. Ohjelmointialustan lisäksi tarvitaan vakaata, hajautettua valuuttaa

Jotta voidaan tarjota vakaata DeFi-palvelua, volatiilit kryptovaluutat, kuten Bitcoin eivät ole oikea valinta vaihdon välineeksi. Tässä kohtaa mukaan astuvat stablecoinit eli ns. vakaat kryptovaluutat.

Stablecoinit ovat kryptovaluuttoja, joiden markkina-arvo on sidottu johonkin ulkoiseen viitteeseen, kuten Yhdysvaltain dollariin tai hyödykkeisiin kuten kultaan. 

Esimerkiksi DAI tai USDT stablecoinit ovat sidottu juuri US dollariin ja ne pyrkivät säilyttämään vakaan 1:1 arvon. Vakaammat kryptovaluutat sopivat paremmin päivittäisten käyttöön niiden alhaisemman volatiliteettinsa takia. Esimerkiksi treidaajat voivat treidata volatiileja kryptovaluuttoja kuten Bitcoinia stablecoinien avulla, jolloin treidaajat pystyvät alentamaan sijoituksensa riskiä.

Jos treidaaja esimerkiksi ostaa Bitcoinia ja haluaa laskea riskiä, jossa Bitcoinin arvo laskee suhteessa yhdysvaltain dollariin, treidaaja voi vaihtaa Bitcoinin esim. USDT-stablecoiniin, jolloin dollarin arvo säilyy. Kun treidaaja haluaa saada Bitcoininsa takaisin, tulee hänen vaihtaa omat USDT-stablecoininsa Bitcoiniin. Eli tällä hetkellä stablecoinit ovat enemmänkin välikätenä toimivaa hyötyvaluuttaa. Alla olevalla videolla kerrotaan selkeästi miten stablecoinit toimivat.

Vaikka stablecoin on usein sidottu johonkin suurimpaan Fiat-valuuttaan, ovat ne myös älysopimuksia, jotka on luotu Ethereumin alustalle. Tämä tekee stablecoineista täysin hajautettuja, jolloin niitä ei voi minkään tahon kautta sulkea tai sensuroida.

Stablecoinit ovat kryptovaluuttoja, joiden markkina-arvo on sidottu jonhonkin suurempaan Fiat-valuuttaan kuten Yhdysvaltain dollariin tai hyödykkeeseen kuten kultaan. 

Stablecoinin  eli vakaavaluutan arvon sitominen jonkin toisen valuutan tai kohteen arvoon, saadaan aikaan huomattavasti suurempi vakaus.

3. Hajautettujen rahoituspalvelujen luominen 

Kun on valittu hajautettu alusta (esim. Ethereum), jolla on käytössä hajautettu ja vakaa valuutta, voidaan luoda hajautettuja rahoituspalveluja.

Tällaisten palveluiden luomisen avulla voidaan mm. ostaa, myydä ja vaihtaa kryptovaluuttoja (kuten DEX eli hajautettu pörssi mm. Uniswap).

Erittäin suosittuja DeFi-palveluja ovat hajautettujen pörssien lisäksi myös mm. laina-, talletus- sekä vakuutuspalvelut.

Mitä DeFi-palvelut mahdollistavat?

DeFi-palveluiden avulla mahdollistetaan maailmanlaajuisesti saatavilla oleva hajautettu palvelu, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että DeFi-palvelu on mahdollinen kaikille, joilla on pääsy internetiin. 

DeFi-palvelujen avulla voidaan mm. laajentaa pankkipalvelujen saantia huomattavasti laajemmalle. Tällä hetkellä maailmassa on jopa kaksi miljardia ihmistä, joilla ei ole omaa pankkitiliä tai pääsyä perinteiseen pankin järjestelmään. DeFi-palvelujen avulla tähän ollaan voitu saada muutos. Kaikki tämä mahdollistuu lohkoketjuteknologian avulla. Ilman lohkoketjuteknologiaa DeFi-palvelut olisivat mahdottomia.

DeFi-palvelut hyödyntävät lohkoketjuteknologiaa, kryptovaluuttoja ja ne tarvitsevat toimiakseen internetiä.

DeFi-palvelut ovat laajentuneet viime vuosien aikana rahoitusalalla laajasti: 

Suosittuja DeFi-palveluja ovat tällä hetkellä erilaiset talletus- ja lainapalvelut, jotka pyörivät automatisoidusti älysopimusten avulla. Muita DeFi-palveluja ovat myös mm. hajautetut pörssi (DEX). 

DeFi-palvelut voidaan rinnastaa esimerkiksi Uberiin, mutta DeFit ovat vielä Uberia pidemmälle vietyjä palveluita, jotka eivät välttämättä ole lainkaan pankkimaailman järjestelmästä riippuvaisia, vaan ne luovat täysin oman finanssimaailmansa.

Uber poikkea DeFi-palveluista sillä, että vaikka Uber on erittäin kehittynyt palvelu, on se silti riippuvainen pankkimaailman maksujärjestelmistä, kuten esimerkiksi luottokorteista.

Lohkoketjuteknologia finanssialan tulevaisuus?

Moni analyytikko näkee lohkoketjuteknologiassa finanssialan tulevaisuuden. Nyt onkin nähtävissä järjestelmien keskuudessa murros.

DeFi-palvelujen uskotaan lähtevän suurimpaan nousuun köyhemmissä maissa joissa pääsy pankkipalveluihin on tähän mennessä ollut olematonta. Näin ollen DeFi-palvelut mahdollistavat köyhemmissä maissa asuville entistä enemmän. 

Kannattaa pitää mielessä, että tällä hetkellä DeFi-palvelut ovat vielä hyvin uusi asia. Niissä on nähtävissä vielä omat heikkoutensa, jotka kiusaavat käyttäjiä ja sijoittajia. Kehitystä tapahtuu kuitenkin kovaa vauhtia, joten tulevaisuudessa ongelmia pystytään varmasti vähentämään.