Bitcoin taproot paivitys

Bitcoin Taproot päivitys 2021 – Miten päivitys vaikuttaa Bitcoiniin?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Bitcoin Taproot on Bitcoin alustan uusin päivitys, joka on julkaistu verkkoon hiljattain. Viime vuosien aikana Bitcoinia on kritisoitu etenkin yksityisyyden puutteesta, transaktiomaksujen korkeudesta sekä verkon hitaasta toiminnasta. Jotkut sanovat, että Taproot päivitys olisi merkittävin Bitcoin alustan päivitys sitten vuoden 2017 SegWit päivityksen jälkeen. Bitcoinia päivitetäänkin hyvin hitaasti, joten on erikoista nähdä miten monen vuoden jälkeen julkaistu päivitys tulee vaikuttamaan Bitcoinin toimintaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Mikä on Bitcoin Taproot päivitys?

Bitcoin on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, jonka kuka tahansa voi ladata omalle tietokoneelle. Tällä tarkoitetaan sitä, että Bitcoinista voidaan luoda omat versionsa, ja näin on tapahtunutkin. Bitcoinin avoimesta lähdekoodista luotuja kryptovaluuttoja ovat esimerkiksi Litecoin ja Bitcoin Cash. Tämä kyseinen lähdekoodi myös määrittelee millä kriteereillä Bitcoinien lähetys voidaan toteuttaa verkossa. Oleellinen osa avointa lähdekoodia on kuitenkin se, että kuka tahansa voi liittyä Bitcoin-verkon jäseneksi. Bitcoin verkkoa pyörittää monet tuhannet nodet, jotka tekevät alustasta hajautetun.

Alun perin idean Bitcoin Taproot päivityksestä esittelikin Gregory Maxwell vuonna 2018, joka toimii Bitcoinin avoimen lähdekoodin kehittelijänä. Se kuitenkin liitettiin osaksi ohjelmakoodia lokakuussa 2020, jonka jälkeen se jätettiin odottamaan nodejen hyväksyntää. Lopulta Taproot päivitys julkaistiin Bitcoinin verkkoon vertaisverkon hyväksymänä 13. marraskuuta 2021.

Miten Taproot päivitys vaikuttaa Bitcoiniin?

Bitcoin Taproot on nippu useita päivityksiä. Oikeastaan tämä nippu sisältää kolme pääpäivitystä, jotka vaikuttavat sen toimintaan eri tavoin. Päivityksen vaikutuksen odotetaan näkyvän Bitcoinin toiminnassa suuremmin vasta pitkällä aikavälillä. Lyhyesti selitettynä, Bitcoin Taprootin odotetaan vaikuttavan Bitcoinin skaalautuvuuteen, yksityisyyteen sekä älysopimusten toimintaan.

Ensimmäinen näistä pääpäivityksistä on ”schnorr” allekirjoitukset, jotka ovat nopeampi ja turvallisempi keino todentaa transaktioita. Se sisältää muutoksen multi-signature transaktioihin. Multisignature transaktiossa monen osapuolen tulee vahvistaa yksi transaktio. Schnorr allekirjoitusten ansiosta kuitenkin nämä osapuolet voivat yhdistää avaimensa yhdeksi avaimeksi, ja täten ulkopuolisten on vaikeaa erottaa ketjusta, mikäli suoritettu transaktio on juuri multisignature, vai ”tavallinen” transaktio. Tämä lisää turvallisuutta verkossa.

Taproot päivitys ja schnorr allekirjoitukset mahdollistavat myös transaktioiden datan määrän laskemisen 72 bitistä maksimissaan 64 bittiin per allekirjoitus. Tästä seuraakin se, että kun vähemmän dataa liitetään yhteen lohkoon, lohkoon jää enemmän tilaa transaktioille, joka vähentää kuluja ja lisää transaktioiden määrää.

Koska lohkoihin jää enemmän tilaa, on niissä myös enemmän tilaa älysopimuksille, joka on toinen merkittävä osa päivitystä. Tähän mennessä älysopimukset liitetään perinteisesti Ethereumin toimintaan, mutta nyt Bitcoinilla on myös mahdollisuus nostaa itsensä mukaan DeFi-skeneen. Tällä hetkellä älysopimukset voidaan liittää Bitcoinin päälohkoketjuun, sekä lightning networkiin, joka on Bitcoinin verkkoon rakennettu maksuprotokolla. Lightning networkissa transaktiomaksut ovat matalammat.

Tämän lisäksi käyttöön otetaan MAST-järjestelmä, jolla tarkoitetaan tapaa, miten transaktiot lukitaan lohkoketjuun. Aikaisemmin käytössä ollut P2SH järjestelmä näytti avoimesti kriteerit, jolla transaktio voitiin hyväksyä lohkokejtuun, ja täten kuka tahansa pystyi näkemään miten transaktioiden kriteerit voitiin täyttää eri tavoin. MAST kuitenkin piilottaa kaikki kriteerit, paitsi ne, joilla transaktiot on jo hyväksytty ketjuun.  Tämä lisää transaktioiden yksityisyyttä.

Vaikuttaako Bitcoinin kurssiin?

Taproot päivityksen vaikutuksesta Bitcoinin kurssiin on ollut spekulaatiota. Taproot päivityksen ollessa voimassa muutaman päivän, ei suurempaa kurssinousua Bitcoinin hinnassa ole näkynyt – vaan oikeastaan päinvastoin. Osa analyytikoista kuitenkin odottaa Bitcoin kurssin nousevan seuraavan muutaman kuukauden aikana jopa 30 prosenttia.  Oleellista on tietää, että Bitcoin on käynyt uusissa hintahuipuissaan loka-marraskuussa 2021, juuri ennen päivityksen julkaisua. Jotkut ovat sitä mieltä, että Taproot päivityksen vaikutus näkyi kurssissa jo ennen sen julkaisua, ja tämän vuoksi itse julkaisun seurauksena ei kurssi juurikaan noussut.

Miten Bitcoinia päivitetään?

Taproot päivitys tapahtuu päivittämällä Bitcoinin ohjelmakoodia. Koska kyseessä on hajautettu ohjelmisto, jota ylläpitää valtava määrä nodeja, on verkkoon todella hankalaa tehdä suurempia päivityksiä. Ensimmäisen kerran Taproot päivitystä ehdotettiin louhijoille maaliskuussa 2021. Hyväksyntää haettiin seuraavasti: louhijoille annettiin sarja lohkoja, ja hvyäksytyt lohkot osoittivat louhijan hyväksynnän päivitystä kohtaan. Kun 90 % louhijoista oli antanut hyväksyntänsä päivitykselle, se lukittaisiin lohkoketjuun. Ehdotus päivityksestä ei kuitenkaan mennyt heti läpi. Kesäkuun 12. pvä 2021 uutisoitiin kuitenkin, että 90 prosenttia oli vihdoin hyväksynyt ehdotuksen. Pelkästään louhijoiden hyväksyntä ei kuitenkaan riitä päivityksen julkaisuun, vaan Taproot päivityksessä kesti poikkeuksellisen kauan, sillä se vaati paljon testausta ennen virallista julkaisua.

Mitä eroa on soft forkilla ja hard forkilla?

Sanalla fork kuvataan lohkoketjussa tapahtuvaa päivitystä. Oleellinen osa molempia on nodet. Nodella tarkoitetaan tietokonetta, joka ajaa Bitcoinin transaktioita ja pitää yllä koko lohkoketjua. Nodet siis hyväksyvät lohkot ennen transaktion tapahtumista. Kaikki nodet ovat vuorovaikutuksessa, ja jakavat dataa keskenään.

Soft forkilla tarkoitetaan päivitystä, joka esittää muutoksia sovelluksen koodiin tai protokollan sääntöihin – nämä eivät kuitenkaan vaikuta alustan toiminnan jatkumiseen. Tarkemmin selitettynä, soft fork on vaihtoehtoinen päivitys, jonka jälkeen nodet jotka toimivat verkossa voivat vielä toimia ”uusien” nodejen kanssa – eli Bitcoin Taprootin tapauksessa, Bitcoinin toiminta jatkuu normaalisti, vaikka verkkoon tuleekin uudistuksia.

Hard fork on taas sitten vastakohta edellisestä, eli hard forkin seurauksena nodet jotka eivät päivitä ohjelmistoa eivät voi toimia enää uusien nodejen kanssa. Sen seurauksena lohkoketju jakautuu kahteen osaan, ja mikäli nodet haluavat hyväksyä lohkoja, tulee heidän päivittää verkosto uusimpaan versioon. Tästä hyvä esimerkki olisi vuonna 2017 toteutettu SegWit päivitys, jonka seurauksena osa ei ollut tyytyväinen uudistuksiin, ja sen seurauksena syntyi Bitcoin Cash. Tyytymättömät nodet siirtyivät Bitcoin Cash verkkoon päivittämällä uuden hard forkin, joka ei ollut yhteensopiva Bitcoin verkon kanssa.

Missä päivitys näkyy käyttäjille ja sijoittajille?

Tavallinen Bitcoin-sijoittaja tuskin tulee näkemään päivityksen seurauksia, muuten kuin mahdollisen kurssin nousun tai laskun seurauksena. Toistaiseksi kuitenkin päivitys ei juurikaan ole vaikuttanut kurssiin. Päivitys voi kuitenkin tulla pitkällä aikavälillä vaikuttamaan hintaan suuremmin.

Moni Bitcoinin käyttäjä onkin ollut huolissaan sen teknologisesta kehityksestä, sillä Bitcoin on ollut pitkään jämähtänyt vuoden 2017 tasolle, jonka jälkeen markkinoille onkin julkaistu lukuisia uusia kryptovaluuttoja, jotka ovat tehokkaampia. Päivitys kuitenkin osoittaa, että myös Bitcoin on vielä hyvin mukana kilpailussa ja tämä voikin vahvistaa sen asemaa entisestään. Tavalliselle käyttäjälle kuitenkin päivitys tulee tuskin näkymään muuten, kuin että transaktio kulut voivat laskea. Eniten päivitys tulee vaikuttamaan alan ammattilaisiin, ja Bitcoinin kanssa tiiviisti työskenteleviin.

Tilaa kryptouutiset suoraan sähköpostiisi!

Julkaisemme ajankohtaiset kryptouutiset joka maanantai. Pysy ajantasalla!

Vastuuvapaus: 79% piensijoittajista menettää rahaa sijoittaessaan tämän tarjoajan hinnanerosopimuksiin. Kannattaakin miettiä, onko sinulla varaa ottaa suuri riski rahojesi menettämisestä. Plus500CY Ltd on CySEC:n valtuuttama ja sääntelemä (#250/14)